نام : ابوالقاسم

نام خانوادگی : بهشتی

نام پدر :

تاریخ تولد: 

تاریخ شهادت: 1365

سن:

محل دفن :

فرازی از وصیت نامه شهید  :
دسته بندی : شهید ابوالقاسم بهشتی , 
برچسب ها : شهید ,  ابوالقاسم بهشتی ,