نام : اکبر

نام خانوادگی : کروچی

نام پدر : 

تاریخ تولد: 

تاریخ شهادت: 1364/10/28

سن: 

محل شهادت : منطقه عملیاتی والفجر 8 

محل دفن : 

فرازی از وصیت نامه شهید  :

بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : شهید اکبر کروچی , 
برچسب ها : شهید ,  اکبر کروچی ,